style2

KısacaBiz

Projeleriniz doğru kurgulama ve maksimum desteklerle TEAM-SAN ile güvende


Örnek Resim

Örnek ResimHedeflenen yatırımlarınızın hangi finansal kaynaklarla gerçekleşebileceğini anlatmak ve bu kaynaklardan faydalanılmasını sağlamak bizim işimiz


Örnek Resim

Örnek ResimTeamSoft alanımızda yazılım ve simülasyon hizmeti


Örnek Resim

Örnek ResimTEAM-COMB, TEAM-FIRE ve TEAM-FUEL alanlarımızda yanma, yangın ve yakıtlara dair hizmet ve malzeme


Örnek Resim

Örnek ResimKOBİ’lerin gerek mühendislik sorunlarının çözümünde gerekse tasarım ve tasarım doğrulama çalışmalarında eksikleri olduğu görülmüştür


Örnek Resim

Örnek ResimTüm bu sorunlara çözüm oluşturabilmek adına TEAM-SAN Sakarya Üniversitesi Teknokent A.Ş. de faaliyet göstermeye başlamıştır


Örnek Resim