style2

Örnek Resim


Yakıtlar


Fosil ve yenilenebilir yakıtlar


SIVI YAKIT / ATIKTAN BİYODİZEL

Mikrodalga Yöntemi İle Biyodizel Üretimi

Örnek Resim

Transesterifikasyon Yöntemi İle Biyodizel Üretim Makinesi

Örnek Resim

GAZ YAKIT / ATIKTAN BİYOGAZLabaratuvar Ölçeğinde Biyodizel Üretimi

Örnek Resim

Örnek Resim

KATI YAKIT / ATIKTAN PELLET-BRİKET